tasjau


tasjau
tasjaũ, tajaũ (tojaũ) pron. demons. ; Q136, CI499, Lex23, KlG77, SC36, H, R, , N žr. tasja: 1. BPII8 Tasjau Ciprionas bylo DP206. Idant mes … nuog mūsų seno griekingo priegimimo apčystyti būtumbim per tąjau Tavo Sūnų 212. Ir kūnai mūsų paskui kėlimą ižg numirusių norint bus tosjaũ natūros, bet kitos garbės DP203. Tojaũ saulė, kuryji mus čia šildžia ir apžiebia, yra tuojaus ir ant dangaus DP133. Noro gerop reikia mumus nuos tosjaũ dvasios, kuryji šelpia silpnumą mūsų DP251. Tamejau mieste Vln161. Abramas gyvena žemėje Kanaan ir Lot miestuosu tosjau žemės BB1Moz13,12. Antra giesmė tuojau balsu PK150. Ik taijaũ dienai DP109. 2. V. Dievas niekad nemainos, bet visados tasjau yra DP125.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • tasjau patis — tasjau patis, tojau pati pron. demons. žr. tasjag patis: Eidami tuojau patimi keliu DP183 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tasjaug — tasjaũg, tojaũg pron. demons. DP105,468, tàsjaug, tojaug DP499 1. žr. tasjag 1: Idant su mumis ir už mus drauge melstųs topjaug Tėvop DP222. Kaip tàsjaug Povilas plačiai rašo DP69. Tikime ir ižpažįstame, jog dūšios ne žūva paskui numirimą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taskajau — taskajaũ, takajaũ pron. demons. KŽ; N žr. tasjau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tryliktas — tryliktas, a num. ord. (1) K, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; H167, R104, MŽ136, N, M, LL258, L → trylika: Jam trylikti metai LzŽ. Gal tryliktas ar keturloliktas aš buvau sužeistas, kiti sveiki Kp. Sesuo jau tryliktus metus baigia Grž. Puse metų jy už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvalgyti — žvalgyti, žval̃go, žval̃gė KBII177, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; Q439, H, R, Sut, N, M 1. iter. žvelgti 1: Dieve, … žvalgyk nuog dangaus ir paveizdėk ant mūsų didžios bėdos KlM712. | refl.: Oi nelaimingas žmogus breda į pragarą nė žvalgyte… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.